18 februari 2019

Activiteitencomité

Het activiteitencomité organiseerde een aantal activiteiten om geld te genereren voor onze vereniging. In 2014 werd tijdens het buitenconcert afscheid genomen van de leden van dit comité.

De acties die het activiteitencomité organiseerde bestaan WEL nog en worden door diverse mensen binnen onze vereniging voortgezet.

Bloemenactie

De bloemenactie vind jaarlijks plaats rond moederdag.

Wijnactie

De wijnactie wordt georganiseerd rondom ons jaarlijkse Caecilafeest. Dit vind meestal in de tweede helft van november plaats.