21 januari 2019

Lidmaatschap

Op deze pagina vindt u meer informatie met betrekking tot het lidmaatschap van fanfare en drumband St. Caecilia Guttecoven.

Contributie

 • Alle leden ouder dan 18 jaar betalen contributie. Voor leden binnen Guttecoven bedraagt de contributie € 8,50 per maand. Leden ontvangen aan het begin van het lopende jaar een e-mail met daarin de verschuldigde contributie voor dat jaar. De contributie wordt bij voorkeur maandelijks voldaan op rekeningnummer NL77RABO0113801785 t.n.v. Fanfare St. Caecilia, o.v.v. ‘contributie NAAM’.
 • Aanmelden kan via het invullen van het contactformulier. Geef hierin duidelijk je Naw-gegevens aan en het instrument dat je graag wil bespelen. Een van de bestuursleden zal dan contact met je opnemen om het lidmaatschap te formaliseren.

Muziekles volgen

 • St. Caecilia Guttecoven werkt samen met muziekschool Artamuse in Sittard/Geleen. Het volgen van muzieklessen op deze manier levert een financieel voordeel op. De gemeente Sittard/Geleen verstrekt voorlopig nog een subsidie die ten gunste van muziekspelende leden toegekend wordt. In samenwerking met Artamuse wordt er voor leerlingen uit groep 4 en 5 van de basisschool blokfluitles aangeboden. De blokfluitles wordt ingezet ter voorbereiding van de muzieklessen op een ‘echt’ instrument. Na 2 jaar kan dan voor een instrument gekozen worden. Dat kunnen de volgende instrumenten zijn:
 • Bugel
 • Saxofoon (sopraan, alt, tenor, bariton)
 • Tuba
 • Trombone
 • Trompet (max.)
 • Hoorn
 • Bas
 • Slagwerk

Instrumenten

 • St. Caecilia Guttecoven verstrekt haar leden een instrument in bruikleen. Leden kunnen dit instrument gebruiken zolang hun lidmaatschap duurt. Het instrument wordt gebruikt voor alle activiteiten die door St. Caecilia Guttecoven ontplooid worden. De leden zijn verantwoordelijk voor een deugdelijk gebruik van de instrumenten. Eventuele reparaties aan instrumenten kunnen alleen na toestemming van het bestuur plaatsvinden. Gebruik van een instrument bij een andere vereniging kan alleen maar nadat daar met het bestuur duidelijke afspraken over gemaakt zijn.

Uniformen  

 • St. Caecilia Guttecoven beheert uniformen voor haar leden.  Leden ontvangen deze uniformen in bruikleen. Het uniform bestaat uit een broek, een jas, een overhemd, een regenjas, een pet en een sjaal. Uniformen worden gereinigd retour geleverd als het lidmaatschap beëindigd wordt.
 • Leden dienen zwarte schoenen onder het uniform te dragen.

Repetitie

 • Het fanfaregezelschap van St. Caecilia Guttecoven repeteert op zondagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur in ’t Tuurhoes in Guttecoven, Kerkstraat 4a.
 • De drumband van St. Caecilia Guttecoven repeteert op vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur, ook in ’t Tuurhoes in Guttecoven.
 • Het jeugdorkest van St. Caecilia Guttecoven repeteert op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur, eveneens in ’t Tuurhoes in Guttecoven.
 • De repetities van fanfare en drumband worden onderbroken door een korte pauze. Tijdens de pauze wordt de bar van ’t Tuurhoes opengesteld.

Muzikale leiding

 • Het fanfaregezelschap van St. Caecilia Guttecoven staat onder leiding van dirigent Richard Dols. De dirigent is verantwoordelijk voor de muzikale gang van zaken. Voor organisatorische zaken is ‘kapelmeester’ Joop Deriks verantwoordelijk.
 • De drumband van St. Caecilia Guttecoven staat onder leiding van instructeur Coen Aarts. De instructeur is verantwoordelijk voor de muzikale gang van zaken. Voor organisatorische zaken is ‘kapelmeester’ Dennis Courtens verantwoordelijk.
 • Het jeugdorkest van St. Caecilia Guttecoven staat onder leiding van dirigente Karlijn Salden. De dirigent is verantwoordelijk voor de muzikale gang van zaken. Voor organisatorische zaken is ‘kapelmeester’ Joop Deriks verantwoordelijk.