21 januari 2019

Vereniging

Onze vereniging bestaat uit een fanfare, een drumband en een jeugdorkest (L’Avenir).

Historie

1912 – 1950
In de winter van 1912 staken enkele vooruitstrevende jonge lieden van Guttecoven hun hoofden bij elkaar. Er moest en zou een ‘fanfare’ komen. Dit lukte en op Paasmaandag klonken onder muzikale leiding van de heer Collombon uit Sittard de tonen van ‘Sans Soucis’ door de Guttencovense straten. Met recht een mijlpaal in de geschiedenis van ons dorp en voor de fanfare de eerste trap op de muzikale ladder. In 1935 behaalde onze fanfare op een in Grevenbicht gehouden muziekconcours, een 1e én ereprijs in de derde afdeling. Tijdens Wereld Oorlog II moest St. Caecilia worden ontbonden. Reden was dat men weigerde aan te sluiten bij de Cultuurkamer. Na 1945 pakte men de draad weer op. Muzikaal bleek onze fanfare zeer verdienstelijk. Diverse prijzen werden veroverd. Onder leiding van dirigent Paes promoveerde onze fanfare in het jaar 1949 in Weert naar de Ere-afdeling. In datzelfde jaar werd ze Landskampioen in Ouderkerk aan de Amstel met ‘Cortège Carnavalesque’.

1950 – 1975
Op 21 en 22 juni 1952 vierde St. Caecilia haar 40-jarig bestaansfeest met een groot muziekfestival. In 1956 organiseerde St. Caecilia het Bondsfeest van de Maasgouw. Op zaterdag 29 juni in dat jaar werd het Symphonie Orkest uit Keulen aan de grens van het dorp afgehaald. Burgemeester Coonen bood als herinnering een plaquette aan, voorstellende het wapen van Limbricht.

In het najaar van 1960 werd besloten om opnieuw aan een Bondsconcours deel te nemen en wel in de 1e afdeling. Het bestuur deed een beroep op alle oud-muzikanten tot versterking van het ledental. Succes bleef niet uit. In 1961 werd te Valkenburg in de 1e afdeling een eerste prijs met promotie behaald. In de jaren 1963 tot 1967 bleef onze fanfare langzaam groeien. In 1962 zag onze drumband het levenslicht; een drumband die tot op de dag van vandaag niet meer weg te denken is als onderdeel van onze vereniging.

In 1968 begon het korps onder leiding van dorpsgenoot Henk Moonen weer op te bloeien. Een ontwikkeling die treffend is geïllustreerd werd in Buchten. Op het Bondsconcours op 1 september 1968 werd onze fanfare in de 2e afdeling een 1e prijs met promotie naar de eerste afdeling toegekend. Conform het reglement van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen mochten de Caecilianen op 15 december 1968 deelnemen aan de Limburgse Kapioenschappen te Echt. Met speels gemak werd St. Caecilia Limburgs Kampioen in de 2e Afdeling. Dit zou het begin worden van een lange reeks successen.

In 1969 streed St. Caecilia om de hoogste eer op het Bondsconcours te Dieteren en deed dit niet tevergeefs: de Guttecovense klanken werden met maar liefst 326 punten, een eerste prijs met promotie en lof der jury, gehonoreerd.

De muzikanten bleven de ingeslagen weg volgen: op het op 29 september 1973 gehouden Bondsconcours in Nieuwstadt viel ons in de afdeling Uitmuntendheid een fraaie eerste prijs ten deel.

1975 – 2002
Met het vertrek in 1976 van de toenmalige dirigent B. Rademakers uit Born, lag de Guttecovense dirigeerstok bewegingloos op de lessenaar. De perspectieven waren toen even verre van gunstig. Onze vorige dirigent (en tegenwoordig Ere-dirigent) Jacques Salden zorgde voor een aanvankelijk tijdelijke oplossing. Hij durfde het aan om St. Caecilia op het Maasgouwtoernooi aan de jury te presenteren en met succes, ondanks de zeer korte voorbereidingsperiode ontvingen we het zeer verdienstelijke predikaat ‘goed’.

In 1978 werd fanfarelid en dorpsgenoot Jacques Salden dirigent van St. Caecilia. Onder zijn leiding kwam de fanfare in een imposante stroomversnelling terecht.

In 1981 werd op 11 oktober in de 1e afdeling op het Bondsconcours te Heerlen een 1e prijs met promotie naar de afdeling Uitmuntendheid behaald. Net als in 1968 betekende dit weer een mogelijkheid om deel te nemen aan het Limburgs Kampioenschap. Het spreekt voor zich dat deze mogelijkheid met beide handen aangegrepen werd. En misschien stond de spontaniteit waarmee dit gebeurde al borg voor het resultaat: St. Caecilia Guttecoven werd op 9 januari 1982 Limburgs Kampioen in Tegelen.

Op muzikaal gebied bleef St. Caecilia niet stil staan: in 1985 werd deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade, waar St. Caecilia op 7 juli 1985 de spits afbeet. De vruchten van een zeer intensieve voorbereiding werden geplukt: 324 punten, een 1e prijs met promotie, lof der jury en winnaar van de afdeling. Dit betekende dat St. Caecilia mocht deelnemen aan het Landskampioenschap. Op 25 januari 1986 werd ze in Bussum met 313 punten Landskampioen in de afdeling Uitmuntendheid. Als blijk van waardering bood het Instrumentenfonds een nieuw verenigingsvaandel aan.

Ook het jaar 1988 werd zowel voor de fanfare als voor de drumband een succesvol jaar. De fanfare wist een internationaal muziekconcours gehouden op 21 en 22 mei in Straatsburg op overtuigende wijze te winnen. In de Ere-afdeling werden maar liefst 118 van de 120 te behalen punten bij elkaar gespeeld. De drumband behaalde in dat jaar een zeer verdienstelijke eerste prijs op het Bondsconcours te Helden-Panningen.

In 1990 besloot de Fanfare deel te nemen aan het Bondsconcours in het MECC te Maastricht. De intensieve voorbereiding werd beloond met 315 punten en dit betekende promotie naar de Superieure afdeling. Het was Jacques Salden en zijn muzikanten voor de derde keer gelukt om naar een hogere afdeling te promoveren.

In 1991 nam onze fanfare voor het eerst in de Superieure afdeling deel aan het Maasgouwtoernooi, met als predikaat zeer goed. In 1995 nam St Caecilia voor het eerst deel aan een Bondsconcours in de Superieure afdeling. Dit gebeurde op 22 oktober 1995 in Posterholt, waar een fraaie eerste prijs met 319 punten werd behaald.

In 2000 bereikte de Fanfare een nieuwe muzikale mijlpaal. Er werd namelijk een CD gemaakt met een aantal werken uit het (succesvolle) verleden alsmede enkele nieuw opgenomen werken. Deze CD geeft een fraai overzicht van de muzikale geschiedenis sinds 1985 en is daardoor natuurlijk zeer waardevol voor de vereniging.

Daarna stortte St. Caecilia Guttecoven zich volledig op de voorbereidingen voor het 14de WMC te Kerkrade. Op 7 juli 2001, na exact 16 jaar zat onze fanfare weer op het podium in de Rodahal. De gedegen voorbereidingsperiode werd beloond met weer een fraaie eerste prijs met 87,05 punten. Dit WMC was ook het laatste grote optreden van dirigent Jacques Salden. Na 24 jaar dirigentschap vond hij de tijd rijp om de dirigeerstok door te geven aan een opvolger. Het kerstconcert op 22 december 2001 is het laatste concert van fanfare St. Caecilia Guttecoven onder leiding van Jacques Salden, voor alle leden en natuurlijk ook voor Jacques zelf, een zeer vreemde gewaarwording (‘doe höbs toch 24 jaor lang taege dae kop aangekeeke!’). De vereniging bedankte Jacques voor zijn immense inzet en zijn enorme verdienste voor onze fanfare al die jaren. Als blijk van dank wordt Jacques Salden benoemd tot Ere-Dirigent van onze vereniging. 2001 – 2004 Na het vertrek van Jacques Salden moest de fanfare op zoek naar een goede opvolger. Deze werd gevonden in Leon Wolfs. Leon wordt bijgestaan door Jos Helgers (ook spelend lid van de fanfare) als onder-dirigent.

2004 – 2008
Helaas bleek de combinatie van onze vereniging met Leon Wolfs niet voor de volle 100% te werken. In goed overleg heeft Leon eind 2004 het stokje neergelegd. Dit werd direct door Jos Helgers opgepakt, in eerste instantie in zijn functie als onder dirigent. Jos solliciteerde echter ook voor de functie van dirigent en kreeg eind 2004 de leiding over onze vereniging.

Als ‘jóng van ’t turp’ en jarenlang spelend lid (sopraan sax), kende hij onze vereniging natuurlijk als geen ander. Eén van Jos’ doelen was de muziek weer wat leuker te maken, zowel voor de spelende leden maar zeker ook voor het publiek. De mensen van Guttecoven (en omstreken) moesten weer trots zijn op hun fanfare en graag naar concerten komen luisteren. Een hoogtepunt in dit streven was het zéér geslaagde filmconcert eind 2005 dat al twee keer een vervolg heeft gehad. Jos werkte er hard aan om het superieure niveau, ondanks de krappe bezetting te handhaven. We hebben een aantal mooie concerten mogen meemaken met Jos.

2008 – nu
In 2008 nam Jos de beslissing dat het tijd was voor verandering. Na een selectieprocedure is uiteindelijk gekozen voor Martijn Pepels als nieuwe dirigent van de fanfare. Ondanks zijn wat jongere leeftijd doet hij zeker niet onder voor zijn ‘oudere voorgangers’. De eerste successen zullen dan ook niet lang op zich laten wachten.

Ook met onze drumband gaat het voorspoedig. In 2008 ging men na een uitgebreide voorbereiding, op concours. Dat deze voorbereiding zich loonde, bleek wel uit het prachtige resultaat dat de drumband behaalde. En dat onze ‘kleine’ drumband tot grootste dingen in staat is blijkt uit de deelname aan het Maasgouw toernooi in Nieuwstadt, daar behaalde men het predikaat ‘zeer goed’.

Zondag 23 oktober 2011 was voor fanfare St. Caecilia uit Guttecoven een zéér succesvolle dag. Tijdens het LBM bondsconcours in de Oranjerie te Roermond verwierf men een Eerste Prijs met promotie naar de Eerste Divisie bij de fanfare orkesten. Met een concertprogramma bestaande uit Castell Coch van Powell, gevolg door Three Motions van Meindert Boekel en Trittico van James Curnow wist men de jury te overtuigen van hun muzikale kwaliteiten. Maar liefst 87,92 punten sleepte men in de wacht, genoeg voor de 1e prijs met promotie naar de Eerste Divisie en mag men zich Limburgs kampioen noemen.

Meer weten?

Ter gelegenheid van ons 100-jarig jubileum hebben wij een jubileumboek uitgebracht.