Pagina

Geschiedenis

Kijk hier voor de rijke geschiedenis van onze vereniging.


1912 – 1950
In de winter van 1912 staken enkele vooruitstrevende jonge lieden van Guttecoven hun hoofden bij elkaar. Er moest en zou een ‘fanfare’ komen. Dit lukte en op Paasmaandag klonken onder muzikale leiding van de heer Collombon uit Sittard de tonen van ‘Sans Soucis’ door de Guttecovense straten. Met recht een mijlpaal in de geschiedenis van ons dorp en voor de fanfare de eerste trap op de muzikale ladder. In 1935 behaalde onze fanfare, op een in Grevenbicht gehouden muziekconcours, een 1e én ereprijs in de derde afdeling.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest St. Caecilia worden ontbonden, omdat de vereniging weigerde aan te sluiten bij de Cultuurkamer. Na 1945 pakte men de draad weer op. Muzikaal bleek onze fanfare zeer verdienstelijk. Diverse prijzen werden veroverd. Onder leiding van dirigent Paes promoveerde onze fanfare in het jaar 1949 in Weert naar de Ere-afdeling. In datzelfde jaar werd ze Landskampioen in Ouderkerk aan de Amstel met ‘Cortège Carnavalesque.’

1950 – 1975
Op 21 en 22 juni 1952 vierde St. Caecilia haar 40-jarig bestaansfeest met een groot muziekfestival. In 1956 organiseerde St. Caecilia het Bondsfeest van de Maasgouw. Op zaterdag 29 juni in dat jaar werd het Symphonie Orkest uit Keulen aan de grens van het dorp afgehaald. Burgemeester Coonen bood als herinnering een plaquette aan, voorstellende het wapen van Limbricht.
In het najaar van 1960 werd besloten om opnieuw aan een Bondsconcours deel te nemen en wel in de 1e afdeling. Het bestuur deed een beroep op alle oud-muzikanten tot versterking van het ledental. Succes bleef niet uit. In 1961 werd in Valkenburg in de 1e afdeling een eerste prijs met promotie behaald. In de jaren 1963 tot 1967 bleef onze fanfare langzaam groeien. In 1962 zag onze drumband het levenslicht, die een waardevolle aanvulling op de vereniging bleek.

In 1968 begon het fanfarekorps onder leiding van dorpsgenoot Henk Moonen weer op te bloeien. Een ontwikkeling die treffend geïllustreerd werd in Buchten: op het Bondsconcours op 1 september 1968 werd onze fanfare in de 2e afdeling een 1e prijs met promotie naar de eerste afdeling toegekend. Conform het reglement van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen mochten de Caecilianen op 15 december 1968 deelnemen aan de Limburgse Kampioenschappen in Echt. Met speels gemak werd St. Caecilia Limburgs Kampioen in de 2e Afdeling. Dit zou het begin worden van een lange reeks successen.
In 1969 streed St. Caecilia om de hoogste eer op het Bondsconcours te Dieteren en deed dit niet tevergeefs: de Guttecovense klanken werden met maar liefst 326 punten, een eerste prijs met promotie en lof der jury, gehonoreerd.
De muzikanten bleven de ingeslagen weg volgen: op het op 29 september 1973 gehouden Bondsconcours in Nieuwstadt viel ons in de afdeling Uitmuntendheid een fraaie eerste prijs ten deel.

1975 – 2002
Met het vertrek in 1976 van de toenmalige dirigent B. Rademakers uit Born, lag de Guttecovense dirigeerstok bewegingloos op de lessenaar. De perspectieven waren toen even verre van gunstig. Dorpsgenoot (en tegenwoordig Ere-dirigent) Jacques Salden zorgde voor een, aanvankelijk, tijdelijke oplossing. Hij durfde het aan om St. Caecilia op het Maasgouwtoernooi aan de jury te presenteren en met succes: ondanks de zeer korte voorbereidingsperiode ontvingen we het zeer verdienstelijke predikaat ‘goed.’

In 1978 werd fanfarelid en dorpsgenoot Jacques Salden dirigent van St. Caecilia. Onder zijn leiding kwam de fanfare in een imposante stroomversnelling terecht.
In 1981 werd op 11 oktober in de 1e afdeling op het Bondsconcours te Heerlen een 1e prijs met promotie naar de afdeling Uitmuntendheid behaald. Net als in 1968 betekende dit weer een mogelijkheid om deel te nemen aan het Limburgs Kampioenschap. Het spreekt voor zich dat deze mogelijkheid met beide handen aangegrepen werd. En misschien stond de spontaniteit waarmee dit gebeurde al borg voor het resultaat: St. Caecilia Guttecoven werd op 9 januari 1982 Limburgs Kampioen in Tegelen.
Op muzikaal gebied bleef St. Caecilia niet stil staan: in 1985 werd deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade, waar St. Caecilia op 7 juli 1985 het spits afbeet. De vruchten van een zeer intensieve voorbereiding werden geplukt: 324 punten, een 1e prijs met promotie, lof der jury en winnaar van de afdeling. Dit betekende dat St. Caecilia mocht deelnemen aan het Landskampioenschap. Op 25 januari 1986 werd ze in Bussum met 313 punten Landskampioen in de afdeling Uitmuntendheid. Als blijk van waardering bood het Instrumentenfonds een nieuw verenigingsvaandel aan.

Ook het jaar 1988 werd zowel voor de fanfare als voor de drumband een succesvol jaar. De fanfare wist een internationaal muziekconcours, gehouden op 21 en 22 mei in Straatsburg, op overtuigende wijze te winnen. In de Ere-afdeling werden maar liefst 118 van de 120 te behalen punten bij elkaar gespeeld. De drumband behaalde in dat jaar een zeer verdienstelijke eerste prijs op het Bondsconcours te Helden-Panningen.

In 1990 besloot de Fanfare deel te nemen aan het Bondsconcours in het MECC te Maastricht. De intensieve voorbereiding werd beloond met 315 punten en dit betekende promotie naar de Superieure afdeling. Het was Jacques Salden en zijn muzikanten voor de derde keer gelukt om naar een hogere afdeling te promoveren.
In 1991 nam onze fanfare voor het eerst in de Superieure afdeling deel aan het Maasgouwtoernooi, met als predikaat zeer goed. In 1995 nam St Caecilia voor het eerst deel aan een Bondsconcours in de Superieure afdeling. Dit gebeurde op 22 oktober 1995 in Posterholt, waar een fraaie eerste prijs met 319 punten werd behaald.

In 2000 bereikte de Fanfare een nieuwe muzikale mijlpaal. Er werd namelijk een CD gemaakt met een aantal werken uit het (succesvolle) verleden alsmede enkele nieuw opgenomen werken. Deze CD geeft een fraai overzicht van de muzikale geschiedenis sinds 1985 en is daardoor natuurlijk zeer waardevol voor de vereniging.
Daarna stortte St. Caecilia Guttecoven zich volledig op de voorbereidingen voor het 14de WMC te Kerkrade. Op 7 juli 2001, na exact 16 jaar zat onze fanfare weer op het podium in de Rodahal. De gedegen voorbereidingsperiode werd beloond met weer een fraaie eerste prijs met 87,05 punten. Dit WMC was ook het laatste grote optreden van dirigent Jacques Salden. Na 24 jaar dirigentschap vond hij de tijd rijp om de dirigeerstok door te geven aan een opvolger.

Het kerstconcert op 22 december 2001 was het laatste concert van fanfare St. Caecilia Guttecoven onder leiding van Jacques Salden; voor alle leden, en natuurlijk ook voor Jacques zelf, een zeer vreemde gewaarwording (‘doe höbs toch 24 jaor lang taege dae kop aangekeeke!’). De vereniging bedankte Jacques voor zijn immense inzet en zijn enorme verdienste voor onze fanfare al die jaren. Als blijk van dank wordt Jacques Salden benoemd tot Ere-Dirigent van onze vereniging.

2002 – 2008
Na het vertrek van Jacques Salden moest de fanfare op zoek naar een goede opvolger. Deze werd gevonden in Leon Wolfs. Leon wordt bijgestaan door Jos Helgers (ook spelend lid van de fanfare) als onderdirigent.
Helaas bleek de combinatie van onze vereniging met Leon Wolfs niet voor de volle 100% te werken. In goed overleg heeft Leon eind 2004 het stokje neergelegd. Dit werd direct door Jos Helgers opgepakt, in eerste instantie in zijn functie als onderdirigent. Jos solliciteerde echter ook voor de functie van dirigent en kreeg eind 2004 de leiding over het fanfareorkest van onze vereniging.

Als ‘jóng van ’t törp’ en jarenlang spelend lid (sopraansax), kende hij onze vereniging natuurlijk als geen ander. Eén van Jos’ doelen was de muziek weer wat leuker te maken, zowel voor de spelende leden,als ook voor het publiek. De mensen van Guttecoven (en omstreken) moesten weer trots zijn op hun fanfare en graag naar concerten komen luisteren. Een hoogtepunt in dit streven was het zéér geslaagde Filmconcert eind 2005, dat twee keer een vervolg kreeg. Jos werkte er hard aan om het superieure niveau, ondanks de krappe bezetting, te handhaven. De vereniging heeft een aantal mooie concerten meegemaakt onder leiding van Jos.

2008 – 2016
In 2008 nam Jos de beslissing dat het tijd was voor verandering. Na een selectieprocedure werd gekozen voor Martijn Pepels als nieuwe dirigent van de fanfare. Ondanks zijn wat jongere leeftijd doet hij niet onder voor zijn oudere voorgangers. De eerste successen lieten dan ook niet lang op zich wachten.

Ook met onze drumband gaat het voorspoedig. In 2008 ging men na een uitgebreide voorbereiding op concours. Dat deze voorbereiding resultaat opleverde, bleek uit het prachtige resultaat dat de drumband behaalde. En dat onze ‘kleine’ drumband tot grootste dingen in staat is blijkt uit de deelname aan het Maasgouwtoernooi in Nieuwstadt, daar behaalde men het predikaat ‘zeer goed’.

In 2011 krijgt het jeugdorkest een nieuwe dirigente: lid en nieuwkomer Karlijn Salden, in opleiding op het Conservatorium in Maastricht, neemt het stokje over van de ervaren Piet Limpens. Het orkest krijgt ook een nieuwe naam: L’ Avenir (Frans voor de toekomst).

Zondag 23 oktober 2011 was voor St. Caecilia een zéér succesvolle dag. Tijdens het LBM bondsconcours in de Oranjerie te Roermond verwierf de fanfare een 1e Prijs met promotie naar de 1e Divisie bij de fanfareorkesten. Met een concertprogramma bestaande uit Castell Coch van Powell, gevolg door Three Motions van Meindert Boekel en Trittico van James Curnow wist men de jury te overtuigen van hun muzikale kwaliteiten. Maar liefst 87,92 punten sleepte men in de wacht, genoeg voor de 1e prijs met promotie naar de 1e Divisie en mag men zich Limburgs Kampioen noemen.

In 2012 bestaat de vereniging 100 jaar en de drumband 50 jaar. Het jubileumjaar start met een Nieuwjaarsconcert met Jack Vinders en in het voorjaar een concert van de KMK Johan Willem Friso in de Schouwburg in Sittard. In het jubileumweekend in september spelen drumband en fanfare samen met gasten de sterrren van de hemel: o.a. Geralt van Gemert en zangkoor Hidden Voices staan ons bij. In 2013 komt het jubileumboek uit: ‘Göttekoave, ein Dörp en höär Fanfaar,’ een kroniek over de geschiedenis van de 100-jarige vereniging met ondersteuning van vele foto’s.

De drumband gaat in 2013 opnieuw op concours: onder leiding van instructeur Luc Houben brengen de slagwerkers het speciaal voor hen gecomponeerde ‘Timeline.’ Op 17 november behalen ze in Heel 85 punten, dat een prachtige eerste prijs met promotie naar de 2e divisie voor hen betekent. Dit betekent tevens een uitnodiging voor de Landskampioenschappen in Assen op 8 februari 2014, waar ze het puntentotaal zelfs verbeterden: 87,75 punten. Na dit mooie hoogtepunt neemt instructeur Luc Houben afscheid. Coen Aarts wordt de nieuwe instructeur van de drumband.

Met Martijn Pepels op de bok behaalt de fanfare mooie resultaten op het Maasgouwtoernooi en speelt een aantal zeer mooie concerten: een Sylvesterconcert m.m.v. Suzan Seegers (2014), een Koempelconcert (met uitvoeringen in de sporthal in Einighausen in 2013 en in het Cultuurhuis in Heerlen in 2015) en een dagje naar Amsterdam voor een concert in de Beurs van Berlage (2015) onder het motto ‘Blazen in de Beurs.’
In 2016 neemt de fanfare opnieuw en voor de laatste keer onder leiding van Martijn Pepels deel aan de Bondsconcoursen van de LBM in Roermond, dit keer in de 1e Divisie. Op 23 oktober van dat jaar worden Passion et Tendresse van Rob Goorhuis en A London Ouverture van Philip Sparke beoordeeld met gemiddeld 88,92 punten: een resultaat om trots op te zijn. 

2017 – nu
Jeugdorkest L’ Avenir bouwt onder leiding van Karlijn Salden verder aan een leuk repertoire en de groei van de individuele muzikanten en het gezamenlijke orkest. Samen nemen ze (meerdere malen) deel aan o.a. het Eurofestival in Heel, het Kasteelparkconcert in Born en de Kerstmarkt in het Tuurhoes in Guttecoven.

Sinds januari 2017 staat het fanfareorkest onder leiding van Richard Dols. Opnieuw een jonge dirigent, die de dirigeerstok na ruim negen jaar overneemt van Martijn Pepels. Met Richard wordt in juni 2017 deelgenomen aan het Peeltoernooi in Meijel en de fanfare behaalt een mooi eerste beoordeling samen met haar nieuwe dirigent: goed tot zeer goed.
In juni 2018 begeleidt de fanfare Richard op zijn examen als afsluiting van zijn HAFABRA-directieopleiding aan het Conservatorium Maastricht, die met een prachtige puntenlijst slaagt. Met hetzelfde programma namen ze enkele weken eerder deel aan het Maasgouwtoernooi: dat zou een voorbode zijn, want de uitvoering werd met ‘zeer goed’ beoordeeld.

Onze drumband besluit in 2018, na de samenwerking in het ‘Veer make es Ein Meziek- project,’ met de drumband van Fanfare Concordia Einighausen in een projectsamenwerking verder te gaan als slagwerkgroep onder leiding van instructeur Sjoerd Ceelen. Voor het eerst sinds jaren nemen de slagwerkers in 2019 weer deel aan het Maasgouwtoernooi en hun fraaie uitvoering wordt beloond met het predikaat ‘goed.’

De deelname van de fanfare aan het Maasgouwtoernooi van 2019 in Roosteren is er één met een uitdagend programma en een lange voorbereiding: Irresistible van W. Rimmer , The Sky is the Limit van Maurice Hamers en The Year of the Dragon van Philip Sparke worden door de jury beoordeeld met ‘zeer goed’ en het hoogste puntenaantal van het Maasgouwweekeinde.

2019 wordt afgesloten met een wervelend Kerstconcert met jeugdorkest, slagwerkgroep en fanfare met medewerking van sopraan Wendy Kokkelkoren.

In 2020 houdt collegavereniging Fanfare Sint Jozef Buchten helaas actief op te bestaan. Een aantal leden van Sint Jozef maakt de overstap naar Guttecoven en is een welkome aanvulling in het fanfareorkest. De komst van Corona brengt, net als voor iedereen en alle verenigingen, het sociale leven tot (bijna) stilstand: in de lockdowns is repeteren en optreden niet mogelijk. Veel evenementen worden afgelast en de agenda blijft leeg. St. Caecilia neemt ‘op afstand’ een drietal samenspeelfilmpjes en brengt deze uit via Facebook, waaronder een digitale kerstwens in december

Suzanne Welters neemt de leiding van jeugdorkest L’ Avenir over van Karlijn Salden in september 2020. Suzanne is geen onbekende voor de vereniging: sinds vele jaren is ze saxofoondocente van de leerlingen  en sinds 2020 ook spelend lid. Midden in Coronatijd wordt voorzichtig samen gestart, met alle beperkingen van dien.

In 2021 duurt de Coronacrisis voort en wordt er, ondanks de beperkingen, gezocht naar mogelijkheden om samen muziek te maken. Het jaarlijkse Buitenconcert – net voor de zomervakantie – vindt plaats in de buitenlucht, op het plein achter de kerk. Veilig op afstand kunnen de muzikanten van slagwerkgroep, jeugdorkest en fanfare toch een concert geven voor publiek. Het is meteen ook het eerste publieke optreden van de Drumbeezz. Deze gezamenlijke jeugdslagwerkgroep van Fanfare Concordia Einighausen en St. Caecilia Guttecoven is direct ontstaan uit de muziek projecten op basisschool De Leeuwerik en staat ook onder leiding van Sjoerd Ceelen.

2021 blijft verder behelpen: na een rustige start na de zomervakantie en een gezamenlijk concert met Fanfare  Concordia Einighausen in oktober (eindelijk mag het weer), vlamt Corona weer op. Een nieuwe lockdown is een feit en alle muzikale activiteiten liggen opnieuw stil.

Nadat de leden van de fanfare zich hadden uitgesproken over deelname aan het WMC 2021, is het Wereld Muziek Concours in 2021 niet doorgegaan. 2022 brengt hoop op betere tijden: in januari wordt de loting voor de deelname aan het WMC verricht. Het fanfareorkest zal deelnemen in de eerste divisie Fanfares.

In juni 2022 worden de nieuwe uniformen aan het publiek gepresenteerd. Deze zijn mogelijk gemaakt door o.a. de giften van onze Club van 100, die de vereniging al jaren trouw bijstaat.

In een intensieve voorbereiding onder leiding van dirigent Richard Dols werken de muzikanten toe naar hun deelname aan het WMC, met onder andere een deelname aan het Peeltoernooi in Meijel, waar de beoordeling goed-zeer goed wordt behaald.

Op zaterdag 23 juli 2022 is het zover. De totale uitvoering heeft als thema Memories meegekregen. Het verplichte werk in de eerste divisie is "Paradise Cave" (van Jan de Haan, een herinnering aan een grot op vakantie in Vietnam). Daarnaast speelt het fanfareorkest "Rhosymedre" (Ralph Vaughan Williams, een herinnering aan een lieflijk dorpje in zijn geboortestreek in Wales) en "Of Distant Memories" (Edward Gregson, in een arrangement van Sander Salden, een herinnering aan de Britse brassbandwerken van vroegere tijden). De jury beoordeelt de uitvoering met gemiddeld 88,58 punten: een mooie eerste prijs en een negende plek in een deelnemersveld van 15 fanfares.

 

Geplaatst door:Beheerder