Pagina

In memoriam: Harrie van Ool

We gedenken ons overleden lid Harrie van Ool


Afgelopen zondag bereikte ons het bericht dat Harrie van Ool, lid van onze vereniging, is overleden. Ondanks dat zijn overlijden niet geheel onverwacht komt is de schok en het verdriet niet minder groot. Harrie heeft zich op diverse fronten zeer verdienstelijk gemaakt binnen onze vereniging. Op de eerste plaats natuurlijk als muzikant. Hij was een trotse en goede saxofonist die jarenlang zijn muzikale bijdrage aan de mooie klanken van onze fanfare geleverd heeft. Maar ook op andere vlakken speelde hij zijn partij mee. Zo was hij een tijd lang bestuurslid waarvan ook een periode voorzitter. Zijn grote kracht was het verbinden van mensen en dat talent heeft hij maximaal tentoon kunnen spreiden in zijn rol als voorzitter van het activiteitencomité. Naast het samen bedenken en opzetten van diverse acties om onze vereniging financieel gezond te houden kwam hij in zijn element wanneer de bedenksels aan de man gebracht moesten worden. Harrie was een gezelschapsmens pur sang en hoewel zijn ziekte hem beperkte in zijn fysieke aanwezigheid bij onze activiteiten is hij er in gedachten altijd bij geweest. We zullen zijn aanwezigheid, gulle lach en warme belangstelling nu blijvend moeten missen. Wat blijft zijn de vele mooie herinneringen. "Harrie, bedankt voor alles wat je voor Sint Caecilia betekend hebt".

We wensen zijn echtgenote Margot, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit groot verlies.

 

Namens bestuur, (ere)leden, dirigenten instructeur van jeugdfanfare, fanfare en slagwerkgroep,

Roel Coenen, voorzitter

Geplaatst door:Joop Deriks