18 februari 2019

Coen Aarts nieuwe instructeur drumband

De zoektocht naar een nieuwe instructeur voor de drumband is succesvol afgerond. Coen Aarts zal het seizoen afmaken en de drumband voorbereiden op het buitenconcert op 5 juli. Coen is geen onbekende voor de drumband. Hij is al vele jaren als docent slagwerk verbonden aan Artamuse en in die hoedanigheid heeft hij veel leden van de drumband opgeleid. We willen Coen van harte welkom heten bij Sint Caecilia en wensen hem veel succes en plezier toe.