21 januari 2019

Donateurskaartenactie

De jaarlijkse donateurskaartenactie wordt dit jaar gehouden op maandag 27 maart. Tussen 17:00 en 20:30 uur zullen onze leden u een kaart te koop aanbieden. Tegen een vrijwillige vergoeding komt u in het bezit van een donateurskaart die goed is voor een gratis consumptie op ons buitenconcert op 9 juli. Bovenal echter is deze actie voor onze vereniging een onmisbare bron van inkomsten en we hopen van harte ook deze keer weer op uw steun te mogen rekenen.  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.